Regulamin usług

Zapoznaj się uważnie z naszym Regulaminem

Ważne definicje :

Zleceniobiorca – Wykonawca – WebDesign25h Kamil Mazan

Zleceniodawca – Osoba, która zleca wykonanie usługi.

Zadatek –  świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy na poczet wykonywanej usługi – nie podlega zwrotowi (art. 394 kodeksu cywilnego).

I. Przygotowanie do rozpoczęcia prac:
1. Do rozpoczęcia prac wymagane jest zakupienie projektu w naszym sklepie internetowym (za wyjątkiem usług niestandardowych, które wyceniane są indywidualnie) oraz wpłaty ZADATKU w kwocie wcześniej ustalonej przez pracownika firmy.
a) Wpłata zadatku następuje jedynie po wcześniejszych ustaleniach oraz dla każdego zlecenia klient jest zobligowany do wpłacenia zadatku na poczet wykonania zlecenia.
b) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnej wpłacie zadatku, zadatek zachowuje zleceniobiorca (WebDesign25h) za wykonane do tej pory prace zgodnie z  art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.
c) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnym opłaceniu całej kwoty usługi, 30% wpłaconej kwoty traktowane jest jako zadatek, wówczas klient otrzymuje zwrot 70% całej wpłaconej kwoty, a resztę zatrzymuje zleceniobiorca za prace wykonane do tej pory,  zgodnie z  art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.
2. Po zakupie projektu czas oczekiwania na grafikę wynosi do 3 dni, jednak w wyjątkowych przypadkach może to trwać nawet do 7 dni roboczych.

II. Projekt wstępny graficzny:

1. Po przeglądzie projektu graficznego przysługuje możliwość wysłania max 5 poprawek** liczone jako 1 poprawka = jeden element, przykład:
„(1)Proszę zamienić obrazek w nagłówku na samochód zamiast motocykla,
(2)proszę w nagłówku umieścić logo producentów opon oraz
(3)dodać napis ‚Gwarancja zadowolenia’” itp.

2. Poprawki projektu graficznego zostają wprowadzone w przeciągu około. 24 godz. jednak sporadycznie może to potrwać nawet do kilku dni roboczych o czym wcześniej zostaną Państwo poinformowani z przyczyn niezależnych od naszej firmy.
3. Poprawki projektu nie obejmują stworzenia całkowicie nowych elementów np. nie jest możliwe stworzenie całego nowego nagłówka lub nowego układu treści.
4. Po przekroczeniu 5 poprawek każde kolejne poprawki wyceniane są indywidualnie zależnie od wymaganego czasu ich wykonania.
5. Po akceptacji projektu graficznego i przed przystąpieniem do realizacji programowania wymagana jest dopłata do pełnej kwoty transakcji.

III. Wdrażanie

1. Po akceptacji projektu graficznego oraz wykonaniu wszelkich ewentualnych poprawek projekt trafia do realizacji i na tym etapie nie ma możliwości wykonania żadnych zmian, jedynie w razie ewentualnych błędów w działaniu lub konieczności wprowadzenia drobnych zmian zostają one uwzględnione za naszą zgodą.
2. Programowanie projektu trwa do max 2 dni roboczych, dla rozbudowanych projektów do 5 dni roboczych.
3. Po wdrożeniu grafiki otrzymują Państwo wszystkie pliki, które wymagane są do działania szablonu/sklepu/strony itp. za dodatkową opłatą przewidziane jest możliwość instalacji.

IV. Hosting
1. Opłaty za utrzymanie takich usług jak szablon allegro, szablon eBay, strona/sklep WWW:
a) szablon aukcji allegro - hosting darmowy
b) szablon aukcji ebay - hosting darmowy
c) szablon aukcji aukro - hosting darmowy
d) strona www cms - 280zł brutto, za 365dni*
e) sklep internetowy - 280zł brutto, za 365dni*
f) certyfikat ssl - na start 100zł brutto - (200zł brutto, za 365dni*)
2. W przypadku braku opłacenia usługi hostingu po zakończonym okresie darmowym Państwa pliki zostają usunięte z naszego serwera – nie przywracamy kopii zapasowych oraz nie przesyłamy usuniętych ówcześnie plików.
3. Przeniesienie strony cms, domeny, sklepu internetowego do innego usługodawcy - (2.120zł brutto)

V. Postanowienia ogólne:
1. Kontakt w sprawie usług, poprawek pytań itp. prowadzimy w formie elektronicznej, na wiadomości odpowiadamy błyskawicznie zazwyczaj w przeciągu kilkunastu minut od 10:00 do 18:00 w dni robocze.
Duże projekty dopracowywane są również za pomocą rozmowy telefonicznej, aczkolwiek wszystkie poprawki dla projektów należy przesłać w formie wiadomości e-mail.
2. Wpłacając należności z tytułu realizacji zamówienia na konto nasze firmowe akceptują Państwo postanowienie w/w regulaminu.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie usług o czym będziemy informować Państwa przez naszą stronę.

** Poprawki nie obejmują stworzenia nowej wersji graficznej oraz zmiany układu gdyż układ wybierany jest przed przystąpieniem do tworzenia projektu graficznego.

VI. Polityka prywatności:
1. Każde niezgodne z regulaminem działanie skutkowało będzie ostrzeżeniem, zablokowaniem lub w ostateczności usunięciem danego użytkownika - serwis w takim wypadku nie zwraca opłaconego wcześniej abonamentu za wykonaną usługę. Samodzielne zgłoszenie złamania regulaminu skutkuje złagodzeniem kary i porozumieniem się stron.
2. Zabrania się w szczególności usuwania z belki dolnej informacji o wykonawcy szablonu: WebDesign25h, Mazan.dl.pl - zamazywanie usuwanie bądź podpisywanie się swoimi danymi, skutkowało to będzie zawieszaniem i usuwaniem kont z serwisu, naruszeniem praw autorskich oraz karą pieniężną skutecznie wyegzekwowaną.

Dane firmy:
WebDesign25h Kamil Mazan
26-600 Radom, ul. Łamana 5a
NIP:7962694920 | REGON: 146209310